__Dom wielorodzinny__ KWIATOWA PŁOCK

Obiekt: Budynek mieszalny - wielorodzinny

Lokalizacja: Płock, ul.Kwiatowa

Inwestor: MTBS

Architektura: Adriana Hibner, Paweł Hibner

Konstrukcje: Krzysztof Hibner

 

 

__Dom wielorodzinny__ KWIATOWA PŁOCK__Dom wielorodzinny__ KWIATOWA PŁOCK__Dom wielorodzinny__ KWIATOWA PŁOCK
Projekty Projekty